Reklamace a vrácení zboží

Jak postupovat při reklamaci?

 

Vyplňte prosím reklamační list a spolu se zbožím a prodejním dokladem ho doručte na adresu Koněvova 176, 130 00 Praha 3. Následně Vás budeme kontaktovat o způsobu řešení reklamace.

 ... 

reklamační list

 

 

Jak postupovat při vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)?

Vyplňte prosím formulář odstoupení od smlouvy a spolu se zbožím a prodejním dokladem ho doručte na adresu Koněvova 176, 130 00 Praha 3. Následně Vás budeme kontaktovat o způsobu vyřízení.

....

odstoupení od smlouvy

 

Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy
 

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám. 

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje. 

 
 
 
 
 
 
Jak se počítá lhůta 14 dnů?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Jaké dokumenty je potřeba přiložit?

V případě, že výrobek budete vracet na prodejně, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. V případě, že budete výrobek posílat poštou doporučujeme přiložit také vyplněný formulář a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e mailovou adresu.

Kdy mi vrátíte peníze? 

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na prodejnu nebo zpět na naši doručovací adresu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Na které zboží se nevztahuje právo na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech?
Na našem e-shopu se jedná zejména o dárkové poukazy na peníze, vstupné na degustace a vážené př. jiné potraviny, u kterých je to výslovně uvedeno.
 
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
  3. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  4. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  5. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
  6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy